Konkurs wiedzy wędkarskiej i ekologicznej 2023

 

Regulamin konkursu.

1.    Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież z Okręgu Gdańskiego PZW, w wieku od 10 do 16 lat (bez względu na miesiąc urodzenia).

2.    Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap – test, II etap – test.

3.           Termin nadsyłania odpowiedzi I etapu:  do 15 lutego 2023 r.

4.     Test oraz druk do odpowiedzi I etapu – znajduje się na stronie www.pzw.gda.pl

5.    Odpowiedzi proszę przesłać na adres:

·           pzw@pzw.gda.pl

·           lub Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku  ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk

6.    Prace na innych drukach, kreślone, poprawiane oraz z nieczytelnymi lub niedokładnymi danymi osobowymi nie będą brane pod uwagę.

7.    Oceny prawidłowości odpowiedzi dokona komisja powołana przez Radę ds. młodzieży przy Zarządzie Okręgu PZW w Gdańsku.

8.    Informacja o wynikach I etapu konkursu oraz nazwiska osób, które zakwalifikowały się do II etapu zostaną ogłoszone na stronie Okręgu Gdańskiego PZW www.pzw.gda.plterminie ok. dwóch tygodni od zakończenia I etapu.

9.    Termin II etapu - finał dla zwycięzców I etapu ustala się na dzień 18 marca 2023  r. (sobota) godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku ul. Rajska 2.

10.              Zwycięzca konkursu wyłoniony w II etapie otrzyma atrakcyjną nagrodę główną, pozostali uczestnicy otrzymają wędkarskie upominki.

11.              Opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby testy I etapu były wypełnione przez dzieci samodzielnie. W przypadku nadesłania prac budzących uzasadnione podejrzenie pracy grupowej, komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich prac danej grupy.

 

Załączniki: Pytania konkursowe i druk odpowiedzi

 

 

Rada ds. Młodzieży

Okręg Gdański PZW

 

Pliki do pobrania

  • Test + formularz odpowiedzi

    • 0.52 MB