Przepisy PZW i nie tylko

Poniżej zamieszczamy przepisy dotyczące wędkarstwa, wydane zrówno przez PZW, jak też ustawy i rozporządzenia regulujące ten temat.

 

 

PRZEPISY PZW

!

1. REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB 2011

 

2. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPAŁWIKOWYM

 

3. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM

 

 

 

AKTY PRAWNE

 

 

1. USTAWA O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM - tekst jednolity 2010

 

2. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE POŁOWY RYB

 

3. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTACJI (POŁOWÓW)

 

4. USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT

 

5.  USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY

 

6. USTAWA PRAWO WODNE

 

7.  ROZPORZĄDZENIE - w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa

 

8.  ROZPORZĄDZENIE - w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morsmkimi wodami wewnętrznymi i woadmi morza terytorialnego

 

 

!

!

Więcej przepisów prawnych dotyczących wędkarstwa kwalifikowanego znajduje się w zakładce Przepisy PZW na stronie Klubu BROWNING Team GDYNIA

 

Pliki do pobrania

 • regulamin_amatorskiego_polowu_ryb_2011.pdf

  • 0.07 MB
 • ustawa_o_rybactwie_srodladowymtekst_jednolity.pdf

  • 0.36 MB
 • rozporzadzenie_w_sprawie_polowu.pdf

  • 0.24 MB
 • ustwa_o_ochronie_przyrody__wyciag.pdf

  • 0.18 MB
 • ustawa_prawo_wodne.pdf

  • 1.44 MB