Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

23 października 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie-Sprawozdawczo Wyborcze Koła PZW Policyjne Gdynia, w trakcie którego wybrano władze  i organy Koła na kolejną kadencję, w składach:

 

ZARZĄD KOŁA

Piotr Domalewski - Prezes Koła

Mirosła Kołakowski - Wiceprezes ds sportu

Marek Popowski - Wiceprezes ds organizacyjnych

Tomasz Stęczyński - Wiceprezes ds ochrony i zagosp. wód

Damian Mazurek - sekretarz

Marek Biernacki - skarbnik

 

Komisja Rewizyjna Koła

Mirosława Otta - Przewodnicząca

Adam Wilczewski

Norbert Dawidowski 

 

Sąd Koleżeński Koła

Karolina Szypelt - Przewodnicząca

Natalia Dawidowska

Tadeusz Bocheński 

 

Rzecznik Koła

Mieczysław Zieliński