Kurs Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego PZW

Rada ds. młodzieży ZO PZW w Gdańsku zaprasza wszystkich zainteresowanych do uzyskania uprawnień Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego, które dają możliwość prowadzenia szkoleń teoretycznych dla dzieci i młodzieży w kołach, sekcjach i szkołach, a także do prowadzenia zajęć praktycznych na obozach młodzieżowych PZW.

Prosimy zarządy kół o zgłaszanie chętnych kandydatów na adres biura ZO – pzw@pzw.gda.pl

O terminie kursu zostaną poinformowane bezpośrednio zainteresowane koła.

Kurs zostanie zorganizowany po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób.