Skład Rady ds. Młodzieży ZO PZW Gdańsk w kadencji 2022-2025

chwała Nr P – 13/2022
Prezydium ZO PZW w Gdańska z dnia 29.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Okręgowej Rady ds. młodzieży na kadencję 2022-2025
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku na podstawie § 47 pkt 12 i § 48 ust. 2 Statutu PZW, na wniosek wiceprezesa ds. młodzieży, zatwierdza skład osobowy Okręgowej Rady ds. młodzieży na kadencję 2022-2025:
1. Sylwester Ostapiak             – przewodniczący;       47 Gdynia Port
2. Marzena Ziemba                – sekretarz;                 47 Gdynia Port
3. Wiesław Cegiełka               – prezydium;                44 PGZ Stocznia Wojenna
4. Małgorzata Gańska–Seelau – prezydium;                58 Kolbudy
5. Zbigniew Pyśko                 – prezydium;               117 „Czapla” Pruszcz Gd.
6. Rafał Dzierzgowski            – prezydium;                 82 „Gryf” Żukowo
7. Andrzej Igielski                 – członek;                   118 Somonino
8. Janusz Świeczkowski         – członek;                     27 „Solidarność” Stocznia Gdańska
9. Piotr Duklas                      – członek;                     47 Gdynia Port
10. Michał Rodhe                   – członek;                    68 „Belona” Puck
11. Michał Chrzanowski         – członek;                     54 Gniew
12. Roman Wąsowicz             – członek.                    69 Starogard Miasto